POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

  W celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rosnącej świadomości ekologicznej firma W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

  • prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska;

  • przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz realizowania wszelkich wymagań dotyczących korzystania ze środowiska, które wiążą się z działalnością firmy;

  • ochrony gleby i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz racjonalnej gospodarki wodą jako zasobem naturalnym;

  • odzysku wody deszczowej z pokryć dachowych w celu nawadniania upraw rolnych;

  • wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, które nadają się do recyklingu i odzysku;

  • oceny, na etapie podejmowania decyzji, potencjalnego wpływu na środowisko nowej inwestycji;

  • ukierunkowanie pozyskiwania energii cieplnej z gazu ziemnego w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii;

  • sukcesywnego zwiększania wykorzystania paneli fotowoltaicznych w celu maksymalnego pokrycia zużycia energii w bilansie rocznym;

  • racjonalnego korzystania z energii elektrycznej poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, mających na celu zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym wzroście wykorzystania parku produkcyjnego;

  • ukierunkowania nowych inwestycji w coraz to nowocześniejsze urządzenia, z nastawieniem na ich energooszczędność;

  • ograniczenia wpływu hałasu oraz zapylenia na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne ;

  • szkolenia oraz motywowania pracowników do wykonywania swoich obowiązków w sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami niniejszej polityki;

  • popierania kampanii społecznych skupionych na tematach związanych z ochroną środowiska w szczególności na odzysku i recyklingu;

  • przekazywania klientom informacji w zakresie bezpiecznego likwidowania dostarczonych produktów;

  • ciągłego doskonalenia stosowania polityki środowiskowej.

  Zarząd oraz pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką i zobowiązują się do jej realizowania.

    

    

   DOBRE PRAKTYKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA STOSOWANE W W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-NASIENNE SP. Z O.O.

    

   Nasze działania w firmie:

   • zainstalowanie na dachu budynku kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej;

   • zainstalowanie automatycznych czujników włączających i wyłączających oświetlenie, w celu oszczędności energii;

   • na każdym włączniku światła umieściliśmy specjalną naklejkę przypominającą o oszczędzaniu energii;

   • został wykonany audyt energetyczny budynków z analizą zużycia energii oraz Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla budynków;

   • sukcesywna wymiana oświetlenia na LED;

   • zastępowanie silników elektrycznych w największych urządzeniach na silniki elektroniczne sterowane falownikami;

   • wszystkie drukarki posiadają domyślne ustawienia wydruku czarno-białego oraz dwustronnego;

   • każde biuro zobowiązane jest do wykorzystywania papieru jednostronnie zadrukowanego ponownego drukowania;

   • umieściliśmy w firmie pojemniki do segregacji odpadów (plastik, szkło, odpady organiczne, papier);

   • przy każdym kranie z bieżącą wodą umieściliśmy specjalną plakietkę przypominającą o oszczędzaniu wody;

   • rezygnacja z wody w butelkach plastikowych dla pracowników, na rzecz bidonów wielokrotnego użytku i dystrybutorów z wodą;

   • przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z zakresu segregacji odpadów;

    

   Nasze działania przy zamówieniach zewnętrznych:

   · katalogi ofertowe, broszury, ulotki oraz kalendarze książkowe i biurkowe drukowane są na papierze ekologicznym;

   · wszystkie materiały szkoleniowe oraz różnego rodzaju opracowania przygotowywane przez podmioty zewnętrzne muszą być wydrukowane dwustronnie na papierze ekologicznym;

   · przy zamówieniach na artykuły promocyjne stawiane są wymogi w zakresie materiałów ekologicznych i biodegradowalnych, z których mają być one wykonane (np. skóra ekologiczna, drewno, mączka kukurydziana, biodegradowalny plastik, bawełna, len) oraz opakowań, które mają być wykonane z materiałów biodegradowalnych (tektura, drewno);

   · zamawiane przez nas artykuły promocyjne służą ochronie środowiska i promują zachowania proekologiczne np. torby bawełniane wielokrotnego użytku, długopisy z makulatury;

   · przy zakupie sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych stawiany jest wymóg w zakresie efektywności energetycznej urządzeń tak, aby spełniały najwyższe normy;

   · zamawiając usługi sprzątania wymagamy stosowania przy ich realizacji wydajnych preparatów czyszczących, papieru toaletowego i ręczników pochodzących z makulatury, a także dopuszczamy używanie urządzeń czyszczących, których poziom hałasu nie przekracza określonego maksimum;

Copyright © 2016  - W.Legutko. All rights reserved. Regulamin strony. Realizacja: 3motion - strony www wrocław

63-930 Jutrosin, Nad Stawem 1F, tel. +48 65 548 28 12, +48 65 548 26 09, biuro@legutko.com.pl