Firma W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano- Nasienne Sp. z o.o. korzysta z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane efekty inwestycji: poprawa jakości naszych produktów, poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej, umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, wzrost zdolności produkcyjnych oraz zaawansowania technologicznego firmy

Copyright © 2016  - W.Legutko. All rights reserved. Regulamin strony. Realizacja: 3motion

63-930 Jutrosin, Nad Stawem 1F, tel. +48 65 548 28 12, fax +48 65 548 26 30, biuro@legutko.com.pl